Solární systémy    Tepelná čerpadla     Fotovoltaika     Anody hořčíkové      Anodes Mg        Ceníky
  sunTOC Zlín    :  575570504,   603 436 680,   Fax575570505       suntoc@suntoc.cz
 
Nejlevnější ohřívače vody na   http://www.ohrivace-levne.cz
                                                                                                            

Fotovoltaika

energie slunce  ―› výroba elektřiny

Díky fotoelektrickému jevu v polovodičích můžeme energii slunečního záření přeměnit v solárních článcích (fotovoltaických článcích) na elektrickou energii. Nevýhodou je závislost na denní době, ročním období a na oblačnosti v dané lokalitě. Přesto jde o energetický potenciál, který nelze přehlédnout. Zatím jsou v České republice fotovoltaické systémy používány jen ojediněle. Využívání je v počátcích svého možného vývoje.

V podmínkách ČR je fotovoltaický systém s instalovaným výkonem 1kW je schopen dodat ročně 800-1000 kWh elektrické energie.

Systémy nezávislé na rozvodné síti - grid-off - ostrovní systémyjsou instalovány v místech, kde není účelné budovat elektrickou přípojku. Investiční náklady na ostrovní systémy jsou v rozmezí 30-45 tis Kč/m2 to je asi 270-400Kč/Wp. Tyto systémy se dále dělí na:

Systémy s přímým napájením - používají se tam, kde nevadí, že připojené elektrické zařízení je funkční jenom po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná se pouze o propojení solárního modulu a spotřebiče. (čerpání vody pro závlahu, nabíjení drobných akumulátorů – mobilní telefon, svítilna atd.)

Systémy s akumulací elektrické energietyto systémy mají akumulátorové baterie. (zdroj elektrické energie pro chaty,  penziony,  napájení dopravní signalizace, zahradní svítidla atd.)

Obr.1

Hybridní ostrovní systémy -  jsou systémy rozšířené o doplňkový zdroj elektřiny, který pokryje potřebu el.energie v obdobích s nedostatečným slunečním svitem. Takovým zdrojem může být větrná elektrárna, elektrocentrála apod.

 

Systémy dodávající energii do rozvodné sítě    grid – on

V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny vlastní „sluneční elektrickou energií“ a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě. Při nedostatku vlastní energie je elektrická energie z rozvodné sítě odebírána.

Obr.2

Státní dotace

U systémů grid-on je možno požádat SFŽP – státní fond životního prostředí o státní dotaci.

Státní dotace – 30% investičních nákladů, max. výše 100tis.Kč

 

 

  sunTOC Zlín    :  575570504,   603 436 680,   Fax575570505    suntoc@suntoc.cz
Ing. Tomáš Kalina, Březolupy 74,  DIČ : CZ6304261722, IČO : 18808549
VTP servis Zlín s.r.o. Chmelnická 445 761 36 Zlín-Prštné