Solární systémy    Tepelná čerpadla     Fotovoltaika     Anody hořčíkové      Anodes Mg        Ceníky
  sunTOC Zlín    :  575570504,   603 436 680,   Fax575570505    suntoc@suntoc.cz
 
Nejlevnější ohřívače vody na   http://www.ohrivace-levne.cz
                                                                                                            

Solární systémy pro ohřev vody a přitápění

Energie slunce je v České republice využívána zejména v aktivních solárních systémech s kapalinovými kolektory zejména pro přípravu teplé užitkové vody, přitápění v objektu, případně k ohřevu vnitřního nebo i venkovního bazénu.


Základní části solárního systému

Sluneční kolektory dělíme na ploché a trubicové (mají absorber zatavený ve vakuové trubici). Vakuum snižuje tepelné ztráty a tyto kolektory vzkazují daleko lepší vlastnosti hlavně v zimním období.
Solární zásobník slouží pro přípravu TUV, doplňkově se ohřívá energií z ústředního vytápění nebo elektřinou. V případě systému s přitápěním se navrhuje solární zásobník kombinovaný např.se zavěšeným boilerem na TUV.
Potrubí používá se měděné potrubí s co nejkvalitnější tepelnou izolací
Oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci kapaliny v solárním okruhu
Expanzní nádoba, pojistný ventil, armatury zajišťují správnou funkci z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti systému.
Teplonosná kapalina pro celoroční provoz je nutno použít nemrznoucí směs

Po instalaci správně navrženého a provedeného solárního systému lze uspořit až 70% nákladů na ohřev TUV a 30% nákladů na vytápění.

Státní dotace
Instalaci solárních systémů podporuje SFŽP-Státní fond životního prostředí dotací .
ohřev TUV - 30% investičních nákladů max .výše dotace 50tis Kč
ohřev TUV s přitápěním – 50% investičních nákladů max.výše dotace 100tis Kč
 

 

  sunTOC Zlín    :  575570504,   603 436 680,   Fax575570505    suntoc@suntoc.cz
Ing. Tomáš Kalina, Březolupy 74,  DIČ : CZ6304261722, IČO : 18808549
VTP servis Zlín s.r.o. Chmelnická 445 761 36 Zlín-Prštné